International Photographers Association of Los Angeles 洛杉磯國際攝影家協會

We don't make a photograph just with a camera; we bring to the act of photography all the books we have read, the movies we have seen, the music we have heard, the people we have loved. -Ansel Adams
現在的時間是 週五 8月 07, 2020 2:00 pm

所有顯示的時間為 UTC - 8 小時
發表新文章 回覆主題  [ 12 篇文章 ] 
發表人 內容
文章發表於 : 週一 10月 01, 2018 8:48 am 
離線
Site Admin

註冊時間: 週三 2月 14, 2007 11:18 pm
文章: 706
按照慣例,10月1日後時收到的會員會費算下一年的。也就是說繳過2018會費的到12/31/18止;現在繳費的到12/31/19止。 2019年是我們協會改選年,只有繳納了會費的會員才可參加選舉與被選舉。與往年一樣我們不設門檻,來者不拒,自願繳費入會。會費與往年一樣,普通會員個人$50;家庭每增加一人加$25。我們收現金支票,支票抬頭請寫:"International Photographers Association of LA". 2019我們仍設黃金會員(捐獻$1000+);白金會員(捐獻$2000+);鑽石會員(捐獻$5000+)。上述捐獻會員可有2個名字,我們會立牌並發感謝狀。
成為會員繳納會費可以在我們週五晚講座活動時來完成。為了方便繳費,可以網上PayPal繳費:
treasurer@photosalonla.org


回頂端
 個人資料  
 
文章發表於 : 週五 10月 05, 2018 6:46 pm 
離線
大夫
大夫
頭像

註冊時間: 週日 3月 11, 2007 12:24 am
文章: 249
10/1/1
2)寓哥 ($50)
3)4)Jimmy王,Joy潘 (夫婦$75)

10/5/2018
5)毛工 cash $50
6)Vincent Chou 周文博 cash $50
7)Christina Wu cash $50
8)蒋建良 cash $50
9) 林思哲 check $50
10)11)张剑威/何盈 2人 check $75
12)蒿圣明 Shengming Hao Sam cash $50
13)Hong Chen 陈鸿钜 cash $50
14)胡庆 qing Hu check $50
15)Kitty Kwong cash $50
16)Lynn Lin cash $50
17)邱晨 cash $50

_________________
http://www.pbase.com/cynthiaphoto


最後由 Cynthia 於 週六 10月 13, 2018 10:49 am 編輯, 總共編輯了 2 次

回頂端
 個人資料  
 
文章發表於 : 週五 10月 12, 2018 6:53 pm 
離線
大夫
大夫
頭像

註冊時間: 週日 3月 11, 2007 12:24 am
文章: 249
10/1/18

1)寓哥 ($50)
2)3)Jimmy王,Joy潘 (夫婦$75)

10/5/2018
4)毛工 cash $50
5)Vincent Chou 周文博 cash $50
6)Christina Wu cash $50
7)蒋建良 cash $50
8) 林思哲 check $50
9)10)张剑威/何盈 2人 check $75
11)蒿圣明 Shengming Hao Sam cash $50
12)Hong Chen 陈鸿钜 cash $50
13)胡庆 qing Hu check $50
14)Kitty Kwong cash $50
15)Lynn Lin cash $50
16)邱晨 cash $50
17)Tony Hsu cash $50
18)Jason Thai check $50
19)Hsin/Huang cash $50
20)钟福嘉 check $50
21)施晶 讲课费抵
22)Steven Niu cash $50
23)Howard Huo cash $50
24)James Chen 陈志明 cash $50
25)邓洁平 cash $50
26)27)Cynthia/Frank 两人 $75
28) George Yang check $50
29) Frank Ngan cash $50

_________________
http://www.pbase.com/cynthiaphoto


回頂端
 個人資料  
 
文章發表於 : 週五 11月 02, 2018 6:47 pm 
離線
大夫
大夫
頭像

註冊時間: 週日 3月 11, 2007 12:24 am
文章: 249
1)寓哥 ($50)
2)3)Jimmy王,Joy潘 (夫婦$75)

10/5/2018
4)毛工 cash $50
5)Vincent Chou 周文博 cash $50
6)Christina Wu cash $50
7)蒋建良 cash $50。+11/2/18 捐款 check $300
8) 林思哲 check $50
9)10)张剑威/何盈 2人 check $75
11)蒿圣明 Shengming Hao Sam cash $50
12)Hong Chen 陈鸿钜 cash $50
13)胡庆 qing Hu check $50
14)Kitty Kwong cash $50
15)Lynn Lin cash $50
16)邱晨 cash $50
17)Tony Hsu cash $50
18)Jason Thai check $50
19)Hsin/Huang cash $50
20)钟福嘉 check $50
21)施晶 讲课费抵
22)Steven Niu cash $50
23)Howard Huo cash $50
24)James Chen 陈志明 cash $50
25)邓洁平 cash $50
26)27)Cynthia/Frank 两人 $75
28) George Yang check $50
29) Frank Ngan cash $50

10/19/2018
30) Albert Leung check $50

11/2/2018
31) 陈铭堂。 cash $50
32)Jane Wang cash $50
33)Eddie Zeng cash $50
34)许彬 讲课费抵
35)梦绪 cash $50
36)Richard Xu check $50
37) 梁宏武 cash $50
38)赵国庆 cash $50
39)Jack Liu check $50

_________________
http://www.pbase.com/cynthiaphoto


回頂端
 個人資料  
 
文章發表於 : 週六 11月 10, 2018 9:26 am 
離線
大夫
大夫
頭像

註冊時間: 週日 3月 11, 2007 12:24 am
文章: 249
1)寓哥 ($50)
2)3)Jimmy王,Joy潘 (夫婦$75)

10/5/2018
4)毛工 cash $50
5)Vincent Chou 周文博 cash $50
6)Christina Wu cash $50
7)蒋建良 cash $50。+11/2/18 捐款 check $300
8) 林思哲 check $50
9)10)张剑威/何盈 2人 check $75
11)蒿圣明 Shengming Hao Sam cash $50
12)Hong Chen 陈鸿钜 cash $50
13)胡庆 qing Hu check $50
14)Kitty Kwong cash $50
15)Lynn Lin cash $50
16)邱晨 cash $50
17)Tony Hsu cash $50
18)Jason Thai check $50
19)Hsin/Huang cash $50
20)钟福嘉 check $50
21)施晶 讲课费抵
22)Steven Niu cash $50
23)Howard Huo cash $50
24)James Chen 陈志明 cash $50
25)邓洁平 cash $50
26)27)Cynthia/Frank 两人 $75
28) George Yang check $50
29) Frank Ngan cash $50

10/19/2018
30) Albert Leung check $50

11/2/2018
31) 陈铭堂。 cash $50
32)Jane Wang cash $50
33)Eddie Zeng cash $50
34)许彬 讲课费抵
35)梦绪 cash $50
36)Richard Xu check $50
37) 梁宏武 cash $50
38)赵国庆 cash $50
39)Jack Liu check $50

11/9/2018
40)波波 cash $50
41)Zena Jiang cash。$50
43)Nancy Xu cash $50
44)钱卫忠 讲课费抵
45)Judy Jiang / 江志瑜 cash $50
46) Kitty Guo / 郭汝美 cash $50
_________________

_________________
http://www.pbase.com/cynthiaphoto


回頂端
 個人資料  
 
文章發表於 : 週五 11月 30, 2018 8:18 pm 
離線
大夫
大夫
頭像

註冊時間: 週日 3月 11, 2007 12:24 am
文章: 249
1)寓哥 ($50)
2)3)Jimmy王,Joy潘 (夫婦$75)

10/5/2018
4)毛工 cash $50
5)Vincent Chou 周文博 cash $50
6)Christina Wu cash $50
7)蒋建良 cash $50。+11/2/18 捐款 check $300
8) 林思哲 check $50
9)10)张剑威/何盈 2人 check $75
11)蒿圣明 Shengming Hao Sam cash $50
12)Hong Chen 陈鸿钜 cash $50
13)胡庆 qing Hu check $50
14)Kitty Kwong cash $50
15)Lynn Lin cash $50
16)邱晨 cash $50
17)Tony Hsu cash $50
18)Jason Thai check $50
19)Hsin/Huang cash $50
20)钟福嘉 check $50
21)施晶 讲课费抵
22)Steven Niu cash $50
23)Howard Huo cash $50
24)James Chen 陈志明 cash $50
25)邓洁平 cash $50
26)27)Cynthia/Frank 两人 $75
28) George Yang check $50
29) Frank Ngan cash $50

10/19/2018
30) Albert Leung check $50

11/2/2018
31) 陈铭堂。 cash $50
32)Jane Wang cash $50
33)Eddie Zeng cash $50
34)许彬 讲课费抵
35)梦绪 cash $50
36)Richard Xu check $50
37) 梁宏武 cash $50
38)赵国庆 cash $50
39)Jack Liu check $50

11/9/2018
40)波波 cash $50
41)Zena Jiang cash。$50
43)Nancy Xu cash $50D
44)钱卫忠 讲课费抵
45)Judy Jiang / 江志瑜 cash $50
46) Kitty Guo / 郭汝美 cash $50

11/18/2018
47) Charly Chen cash $50

11/30/2018
48) 49) Christ Fu & Shufeng He check $75
50) Hongpu Li cash $50
51) Bryon wu/ wenbing check $50
52) Alex Su cash $50
53) Banglin Zhou cash $50
54)Grace Yin Zuo 应容 cash $50
55)贺延光 讲课费抵_________________

_________________
http://www.pbase.com/cynthiaphoto


回頂端
 個人資料  
 
文章發表於 : 週五 12月 07, 2018 7:55 pm 
離線
大夫
大夫
頭像

註冊時間: 週日 3月 11, 2007 12:24 am
文章: 249
1)寓哥 ($50)
2)3)Jimmy王,Joy潘 (夫婦$75)

10/5/2018
4)毛工 cash $50
5)Vincent Chou 周文博 cash $50
6)Christina Wu cash $50
7)蒋建良 cash $50。+11/2/18 捐款 check $300
8) 林思哲 check $50
9)10)张剑威/何盈 2人 check $75
11)蒿圣明 Shengming Hao Sam cash $50
12)Hong Chen 陈鸿钜 cash $50
13)胡庆 qing Hu check $50
14)Kitty Kwong cash $50
15)Lynn Lin cash $50
16)邱晨 cash $50
17)Tony Hsu cash $50
18)Jason Thai check $50
19)Hsin/Huang cash $50
20)钟福嘉 check $50
21)施晶 讲课费抵
22)Steven Niu cash $50
23)Howard Huo cash $50
24)James Chen 陈志明 cash $50
25)邓洁平 cash $50
26)27)Cynthia/Frank 两人 $75
28) George Yang check $50
29) Frank Ngan cash $50

10/19/2018
30) Albert Leung check $50

11/2/2018
31) 陈铭堂。 cash $50
32)Jane Wang cash $50
33)Eddie Zeng cash $50
34)许彬 讲课费抵
35)梦绪 cash $50
36)Richard Xu check $50
37) 梁宏武 cash $50
38)赵国庆 cash $50
39)Jack Liu check $50

11/9/2018
40)波波 cash $50
41)Zena Jiang cash。$50
43)Nancy Xu cash $50D
44)钱卫忠 讲课费抵
45)Judy Jiang / 江志瑜 cash $50
46) Kitty Guo / 郭汝美 cash $50

11/18/2018
47) Charly Chen cash $50

11/30/2018
48) 49) Christ Fu & Shufeng He check $75
50) Hongpu Li cash $50
51) Bryon wu/ wenbing check $50
52) Alex Su cash $50
53) Banglin Zhou cash $50
54)Grace Yin Zuo 应容 cash $50
55)贺延光 讲课费抵

12/7/18
56)57)朱天和/Clara 黃金會員
58)叶子 cash $50
59)Patti cash $50
60)Sarah cash $50
61) 62) Yang Lu/ Jie Liu cash $75
63)PingYang cash $50
64) mei cash $50
65) 66) 万二碧/ 彭硕荣 cash $75
67)趙驚濤 講課費抵
68)劉玫 網上支付$50
69)丁頻 白金會員
70) 蘇子 網上支付$50
71) 72) Sun Jingjing / Qi Qian 網上支付$75

_________________
http://www.pbase.com/cynthiaphoto


回頂端
 個人資料  
 
文章發表於 : 週四 12月 27, 2018 5:46 pm 
離線
大夫
大夫
頭像

註冊時間: 週日 3月 11, 2007 12:24 am
文章: 249
1)寓哥 ($50)
2)3)Jimmy王,Joy潘 (夫婦$75)

10/5/2018
4)毛工 cash $50
5)Vincent Chou 周文博 cash $50
6)Christina Wu cash $50
7)蒋建良 cash $50。+11/2/18 捐款 check $300
8) 林思哲 check $50
9)10)张剑威/何盈 2人 check $75
11)蒿圣明 Shengming Hao Sam cash $50
12)Hong Chen 陈鸿钜 cash $50
13)胡庆 qing Hu check $50
14)Kitty Kwong cash $50
15)Lynn Lin cash $50
16)邱晨 cash $50
17)Tony Hsu cash $50
18)Jason Thai check $50
19)Hsin/Huang cash $50
20)钟福嘉 check $50
21)施晶 讲课费抵
22)Steven Niu cash $50
23)Howard Huo cash $50
24)James Chen 陈志明 cash $50
25)邓洁平 cash $50
26)27)Cynthia/Frank 两人 $75
28) George Yang check $50
29) Frank Ngan cash $50

10/19/2018
30) Albert Leung check $50

11/2/2018
31) 陈铭堂。 cash $50
32)Jane Wang cash $50
33)Eddie Zeng cash $50
34)许彬 讲课费抵
35)梦绪 cash $50
36)Richard Xu check $50
37) 梁宏武 cash $50
38)赵国庆 cash $50
39)Jack Liu check $50

11/9/2018
40)波波 cash $50
41)Zena Jiang cash。$50
43)Nancy Xu cash $50D
44)钱卫忠 讲课费抵
45)Judy Jiang / 江志瑜 cash $50
46) Kitty Guo / 郭汝美 cash $50

11/18/2018
47) Charly Chen cash $50

11/30/2018
48) 49) Christ Fu & Shufeng He check $75
50) Hongpu Li cash $50
51) Bryon wu/ wenbing check $50
52) Alex Su cash $50
53) Banglin Zhou cash $50
54)Grace Yin Zuo 应容 cash $50
55)贺延光 讲课费抵

12/7/18
56)57)朱天和/Clara 黃金會員
58)叶子 cash $50
59)Patti cash $50
60)Sarah cash $50
61) 62) Yang Lu/ Jie Liu cash $75
63)PingYang cash $50
64) mei cash $50
65) 66) 万二碧/ 彭硕荣 cash $75
67)趙驚濤 講課費抵
68)劉玫 網上支付$50
69)丁頻 白金會員
70) 蘇子 網上支付$50
71) 72) Sun Jingjing / Qi Qian 網上支付$75

12/14/2018
73) Tony Thai cash $50
74) Simon Zhu Cash $50
75) 李小光 check $50
76)包承吉 cash $50

12/28/2018
77) Diana Yang/杨美君 cash $50
78)Jack Lu cash $50
79)许新舟 cash $50

1/04/2019
80)Cindy Li 北方的燕 check $50
81)82)Jonathon Ding / Junes Xie check $75

1/12/2019
83)Jajie Li 李亚杰 cash $50
84) Dora Liang Check $50
85) Wenny Zhang. Check $50
86) Jane Zuo cash $50
87)陈琪 paypal $50
88)Liu Fong Check $50

2/15/2019
89)Lily Zhao 赵丽杰 cash $50
90)Linda Hu 胡霞 cash $50
91)Frank Li 李启冰 讲课费抵
92)魏新成/ 大境界 cash $50

2/22/2019
93) James Chen 陈华氢 cash $50

3/8/2019
94)马磊 Mary Sun cash $50
——捐款 $200

_________________
http://www.pbase.com/cynthiaphoto


回頂端
 個人資料  
 
文章發表於 : 週五 3月 29, 2019 6:41 pm 
離線
大夫
大夫
頭像

註冊時間: 週日 3月 11, 2007 12:24 am
文章: 249
1)寓哥 ($50)
2)3)Jimmy王,Joy潘 (夫婦$75)

10/5/2018
4)毛工 cash $50
5)Vincent Chou 周文博 cash $50
6)Christina Wu cash $50
7)蒋建良 cash $50。+11/2/18 捐款 check $300
8) 林思哲 check $50
9)10)张剑威/何盈 2人 check $75
11)蒿圣明 Shengming Hao Sam cash $50
12)Hong Chen 陈鸿钜 cash $50
13)胡庆 qing Hu check $50
14)Kitty Kwong cash $50
15)Lynn Lin cash $50
16)邱晨 cash $50
17)Tony Hsu cash $50
18)Jason Thai check $50
19)Hsin/Huang cash $50
20)钟福嘉 check $50
21)施晶 讲课费抵
22)Steven Niu cash $50
23)Howard Huo cash $50
24)James Chen 陈志明 cash $50
25)邓洁平 cash $50
26)27)Cynthia/Frank 两人 $75
28) George Yang check $50
29) Frank Ngan cash $50

10/19/2018
30) Albert Leung check $50

11/2/2018
31) 陈铭堂。 cash $50
32)Jane Wang cash $50
33)Eddie Zeng cash $50
34)许彬 讲课费抵
35)梦绪 cash $50
36)Richard Xu check $50
37) 梁宏武 cash $50
38)赵国庆 cash $50
39)Jack Liu check $50

11/9/2018
40)波波 cash $50
41)Zena Jiang cash。$50
43)Nancy Xu cash $50D
44)钱卫忠 讲课费抵
45)Judy Jiang / 江志瑜 cash $50
46) Kitty Guo / 郭汝美 cash $50

11/18/2018
47) Charly Chen cash $50

11/30/2018
48) 49) Christ Fu & Shufeng He check $75
50) Hongpu Li cash $50
51) Bryon wu/ wenbing check $50
52) Alex Su cash $50
53) Banglin Zhou cash $50
54)Grace Yin Zuo 应容 cash $50
55)贺延光 讲课费抵

12/7/18
56)57)朱天和/Clara 黃金會員
58)叶子 cash $50
59)Patti cash $50
60)Sarah cash $50
61) 62) Yang Lu/ Jie Liu cash $75
63)PingYang cash $50
64) mei cash $50
65) 66) 万二碧/ 彭硕荣 cash $75
67)趙驚濤 講課費抵
68)劉玫 網上支付$50
69)丁頻 白金會員
70) 蘇子 網上支付$50
71) 72) Sun Jingjing / Qi Qian 網上支付$75

12/14/2018
73) Tony Thai cash $50
74) Simon Zhu Cash $50
75) 李小光 check $50
76)包承吉 cash $50

12/28/2018
77) Diana Yang/杨美君 cash $50
78)Jack Lu cash $50
79)许新舟 cash $50

1/04/2019
80)Cindy Li 北方的燕 check $50
81)82)Jonathon Ding / Junes Xie check $75

1/12/2019
83)Jajie Li 李亚杰 cash $50
84) Dora Liang Check $50
85) Wenny Zhang. Check $50
86) Jane Zuo cash $50
87)陈琪 paypal $50
88)Liu Fong Check $50

2/15/2019
89)Lily Zhao 赵丽杰 cash $50
90)Linda Hu 胡霞 cash $50
91)Frank Li 李启冰 讲课费抵
92)魏新成/ 大境界 cash $50

2/22/2019
93) James Chen 陈华氢 cash $50

3/8/2019
94)马磊 Mary Sun cash $50

3/29/2019
95)HuaZhu cash $50
96)William Tu (天龙图腾)cash $50
97)Yung Kao cash $50
98)陳人銧 金牌會員
99)陳木松 cash $50

4/5/2019
100)Tony Mao cash $50

5/10/2019
Scott 捐款 check $100

_________________
http://www.pbase.com/cynthiaphoto


回頂端
 個人資料  
 
文章發表於 : 週五 7月 12, 2019 9:21 pm 
離線
大夫
大夫
頭像

註冊時間: 週日 3月 11, 2007 12:24 am
文章: 249
1)寓哥 ($50)
2)3)Jimmy王,Joy潘 (夫婦$75)

10/5/2018
4)毛工 cash $50
5)Vincent Chou 周文博 cash $50
6)Christina Wu cash $50
7)蒋建良 cash $50。+11/2/18 捐款 check $300
8) 林思哲 check $50
9)10)张剑威/何盈 2人 check $75
11)蒿圣明 Shengming Hao Sam cash $50
12)Hong Chen 陈鸿钜 cash $50
13)胡庆 qing Hu check $50
14)Kitty Kwong cash $50
15)Lynn Lin cash $50
16)邱晨 cash $50
17)Tony Hsu cash $50
18)Jason Thai check $50
19)Hsin/Huang cash $50
20)钟福嘉 check $50
21)施晶 讲课费抵
22)Steven Niu cash $50
23)Howard Huo cash $50
24)James Chen 陈志明 cash $50
25)邓洁平 cash $50
26)27)Cynthia/Frank 两人 $75
28) George Yang check $50
29) Frank Ngan cash $50

10/19/2018
30) Albert Leung check $50

11/2/2018
31) 陈铭堂。 cash $50
32)Jane Wang cash $50
33)Eddie Zeng cash $50
34)许彬 讲课费抵
35)梦绪 cash $50
36)Richard Xu check $50
37) 梁宏武 cash $50
38)赵国庆 cash $50
39)Jack Liu check $50

11/9/2018
40)波波 cash $50
41)Zena Jiang cash。$50
43)Nancy Xu cash $50
44)钱卫忠 讲课费抵
45)Judy Jiang / 江志瑜 cash $50
46) Kitty Guo / 郭汝美 cash $50

11/18/2018
47) Charly Chen cash $50

11/30/2018
48) 49) Christ Fu & Shufeng He check $75
50) Hongpu Li cash $50
51) Bryon wu/ wenbing check $50
52) Alex Su cash $50
53) Banglin Zhou cash $50
54)Grace Yin Zuo 应容 cash $50
55)贺延光 讲课费抵

12/7/18
56)57)朱天和/Clara 金牌會員
58)叶子 cash $50
59)Patti cash $50
60)Sarah cash $50
61) 62) Yang Lu/ Jie Liu cash $75
63)PingYang cash $50
64) mei cash $50
65) 66) 万二碧/ 彭硕荣 cash $75
67)趙驚濤 講課費抵
68)劉玫 網上支付$50
69)丁頻 白金會員
70) 蘇子 網上支付$50
71) 72) Sun Jingjing / Qi Qian 網上支付$75

12/14/2018
73) Tony Thai cash $50
74) Simon Zhu Cash $50
75) 李小光 check $50
76)包承吉 cash $50

12/28/2018
77) Diana Yang/杨美君 cash $50
78)Jack Lu cash $50
79)许新舟 cash $50

1/04/2019
80)Cindy Li 北方的燕 check $50
81)82)Jonathon Ding / Junes Xie check $75

1/12/2019
83)Jajie Li 李亚杰 cash $50
84) Dora Liang Check $50
85) Wenny Zhang. Check $50
86) Jane Zuo cash $50
87)陈琪 paypal $50
88)Liu Fong Check $50

2/15/2019
89)Lily Zhao 赵丽杰 cash $50
90)Linda Hu 胡霞 cash $50
91)Frank Li 李启冰 讲课费抵
92)魏新成/ 大境界 cash $50

2/22/2019
93) James Chen 陈华氢 cash $50

3/8/2019
94)马磊 Mary Sun cash $50

3/29/2019
95)HuaZhu cash $50
96)William Tu (天龙图腾)cash $50
97)Yung Kao cash $50
98)陳人銧 金牌會員
99)陳木松 cash $50

4/5/2019
100)Tony Mao cash $50

5/10/2019
Scott 捐款 check $100

7/12/2019
101) Ray cash $50
102) 103) 賴沉影/Theresa 两人,赖医生讲课抵
赖医生义卖捐赠cash $200
Scott 捐款 check $100

7/26/2019
104) Jodie Jun Wang 王筠 cash $50

8/2/2019
105)106)蔡志平,Wenxia Fu 讲课费抵

8/8/2019
107)黄水隆 cash $50

8/23/2019
108)唐治文 cash $50
109)Wentao Zheng cash $50
110)附目前2019會員名單:
1)寓哥 ($50)
2)3)Jimmy王,Joy潘 (夫婦$75)
4)毛工 cash $50
5)Vincent Chou 周文博 cash $50
6)Christina Wu cash $50
7)蒋建良 cash $50
8) 林思哲 check $50
9)10)张剑威/何盈 2人 check $75
11)蒿圣明 Shengming Hao Sam cash $50
12)Hong Chen 陈鸿钜 cash $50
13)胡庆 qing Hu check $50
14)Kitty Kwong cash $50
15)Lynn Lin cash $50
16)邱晨 cash $50
17)Tony Hsu cash $50
18)Jason Thai check $50
19)Hsin/Huang cash $50
20)钟福嘉 check $50
21)施晶 讲课费抵
22)Steven Niu cash $50
23)Howard Huo cash $50
24)James Chen 陈志明 cash $50
25)邓洁平 cash $50
26)27)Cynthia/Frank 两人 $75
28) George Yang check $50
29) Frank Ngan cash $50
30) Albert Leung check $50
31) 陈铭堂。 cash $50
32)Jane Wang cash $50
33)Eddie Zeng cash $50
34)许彬 讲课费抵
35)梦绪 cash $50
36)Richard Xu check $50
37) 梁宏武 cash $50
38)赵国庆 cash $50
39)Jack Liu check $50
40)波波 cash $50
41)Zena Jiang cash。$50
43)Nancy Xu cash $50
44)钱卫忠 讲课费抵
45)Judy Jiang / 江志瑜 cash $50
46) Kitty Guo / 郭汝美 cash $50
47) Charly Chen cash $50
48) 49) Christ Fu & Shufeng He check $75
50) Hongpu Li cash $50
51) Bryon wu/ wenbing check $50
52) Alex Su cash $50
53) Banglin Zhou cash $50
54)Grace Yin Zuo 应容 cash $50
55)贺延光 讲课费抵
56)57)朱天和/Clara 金牌會員
58)叶子 cash $50
59)Patti cash $50
60)Sarah cash $50
61) 62) Yang Lu/ Jie Liu cash $75
63)PingYang cash $50
64) Mei cash $50
65) 66) 万二碧/ 彭硕荣 cash $75
67)趙驚濤 講課費抵
68)劉玫 網上支付$50
69)丁頻 白金會員
70) 蘇子 網上支付$50
71) 72) Sun Jingjing / Qi Qian 網上支付$75
73) Tony Thai cash $50
74) Simon Zhu Cash $50
75) 李小光 check $50
76)包承吉 cash $50
77) Diana Yang/杨美君 cash $50
78)Jack Lu cash $50
79)许新舟 cash $50
80)Cindy Li 北方的燕 check $50
81)82)Jonathon Ding / Junes Xie check $75
83)Jajie Li 李亚杰 cash $50
84) Dora Liang Check $50
85) Wenny Zhang. Check $50
86) Jane Zuo cash $50
87)陈琪 paypal $50
88)Liu Fong Check $50
89)Lily Zhao 赵丽杰 cash $50
90)Linda Hu 胡霞 cash $50
91)Frank Li 李启冰 讲课费抵
92)魏新成/ 大境界 cash $50
93) James Chen 陈华氢 cash $50
94)马磊 Mary Sun cash $50
95)HuaZhu cash $50
96)William Tu (天龙图腾)cash $50
97)Yung Kao cash $50
98)陳人銧 金牌會員
99)陳木松 cash $50
100)Tony Mao cash $50
101) Ray cash $50
102) 103) 賴沉影/Theresa 两人,赖医生讲课抵
104) Jodie Jun Wang 王筠 cash $50
105)106)蔡志平,Wenxia Fu 讲课费抵
107)黄水隆 cash $50
108)唐治文 cash $50
109) Wentao Zheng cash $50
110)许绍理 Charlie Xu 網付$50

_________________
http://www.pbase.com/cynthiaphoto


回頂端
 個人資料  
 
文章發表於 : 週五 8月 30, 2019 8:47 pm 
離線
Site Admin

註冊時間: 週三 2月 14, 2007 11:18 pm
文章: 706
1)寓哥 ($50)
2)3)Jimmy王,Joy潘 (夫婦$75+$1000ck金牌會員)

10/5/2018
4)毛工 cash $50
5)Vincent Chou 周文博 cash $50
6)Christina Wu cash $50
7)蒋建良 cash $50。+11/2/18 捐款 check $300
8) 林思哲 check $50
9)10)张剑威/何盈 2人 check $75
11)蒿圣明 Shengming Hao Sam cash $50
12)Hong Chen 陈鸿钜 cash $50
13)胡庆 qing Hu check $50
14)Kitty Kwong cash $50
15)Lynn Lin cash $50
16)邱晨 cash $50
17)Tony Hsu cash $50
18)Jason Thai check $50
19)Hsin/Huang cash $50
20)钟福嘉 check $50
21)施晶 讲课费抵
22)Steven Niu cash $50
23)Howard Huo cash $50
24)James Chen 陈志明 cash $50
25)邓洁平 cash $50
26)27)Cynthia/Frank 两人 $75
28) George Yang check $50
29) Frank Ngan cash $50

10/19/2018
30) Albert Leung check $50

11/2/2018
31) 陈铭堂。 cash $50
32)Jane Wang cash $50
33)Eddie Zeng cash $50
34)许彬 讲课费抵
35)梦绪 cash $50
36)Richard Xu check $50
37) 梁宏武 cash $50
38)赵国庆 cash $50
39)Jack Liu check $50

11/9/2018
40)波波 cash $50
41)Zena Jiang cash。$50
43)Nancy Xu cash $50
44)钱卫忠 讲课费抵
45)Judy Jiang / 江志瑜 cash $50
46) Kitty Guo / 郭汝美 cash $50

11/18/2018
47) Charly Chen cash $50

11/30/2018
48) 49) Christ Fu & Shufeng He check $75
50) Hongpu Li cash $50
51) Bryon wu/ wenbing check $50
52) Alex Su cash $50
53) Banglin Zhou cash $50
54)Grace Yin Zuo 应容 cash $50
55)贺延光 讲课费抵

12/7/18
56)57)朱天和/Clara 金牌會員
58)叶子 cash $50
59)Patti cash $50
60)Sarah cash $50
61) 62) Yang Lu/ Jie Liu cash $75
63)PingYang cash $50
64) mei cash $50
65) 66) 万二碧/ 彭硕荣 cash $75
67)趙驚濤 講課費抵
68)劉玫 網上支付$50
69)丁頻 白金會員
70) 蘇子 網上支付$50
71) 72) Sun Jingjing / Qi Qian 網上支付$75

12/14/2018
73) Tony Thai cash $50
74) Simon Zhu Cash $50
75) 李小光 check $50
76)包承吉 cash $50

12/28/2018
77) Diana Yang/杨美君 cash $50
78)Jack Lu cash $50
79)许新舟 cash $50

1/04/2019
80)Cindy Li 北方的燕 check $50
81)82)Jonathon Ding / Junes Xie check $75

1/12/2019
83)Jajie Li 李亚杰 cash $50
84) Dora Liang Check $50
85) Wenny Zhang. Check $50
86) Jane Zuo cash $50
87)陈琪 paypal $50
88)Liu Fong Check $50

2/15/2019
89)Lily Zhao 赵丽杰 cash $50
90)Linda Hu 胡霞 cash $50
91)Frank Li 李启冰 讲课费抵
92)魏新成/ 大境界 cash $50

2/22/2019
93) James Chen 陈华氢 cash $50

3/8/2019
94)马磊 Mary Sun cash $50

3/29/2019
95)HuaZhu cash $50
96)William Tu (天龙图腾)cash $50
97)Yung Kao cash $50
98)陳人銧 金牌會員
99)陳木松 cash $50

4/5/2019
100)Tony Mao cash $50

5/10/2019
Scott 捐款 check $100

7/12/2019
101) Ray cash $50
102) 103) 賴沉影/Theresa 两人,赖医生讲课抵
赖医生义卖捐赠cash $200
Scott 捐款 check $100

7/26/2019
104) Jodie Jun Wang 王筠 cash $50

8/2/2019
105)106)蔡志平,Wenxia Fu 讲课费抵

8/8/2019
107)黄水隆 cash $50

8/23/2019
108)唐治文 cash $50
109)Wentao Zheng cash $50
110)附目前2019會員名單:
1)寓哥 ($50)
2)3)Jimmy王,Joy潘 (夫婦$75)
4)毛工 cash $50
5)Vincent Chou 周文博 cash $50
6)Christina Wu cash $50
7)蒋建良 cash $50
8) 林思哲 check $50
9)10)张剑威/何盈 2人 check $75
11)蒿圣明 Shengming Hao Sam cash $50
12)Hong Chen 陈鸿钜 cash $50
13)胡庆 qing Hu check $50
14)Kitty Kwong cash $50
15)Lynn Lin cash $50
16)邱晨 cash $50
17)Tony Hsu cash $50
18)Jason Thai check $50
19)Hsin/Huang cash $50
20)钟福嘉 check $50
21)施晶 讲课费抵
22)Steven Niu cash $50
23)Howard Huo cash $50
24)James Chen 陈志明 cash $50
25)邓洁平 cash $50
26)27)Cynthia/Frank 两人 $75
28) George Yang check $50
29) Frank Ngan cash $50
30) Albert Leung check $50
31) 陈铭堂。 cash $50
32)Jane Wang cash $50
33)Eddie Zeng cash $50
34)许彬 讲课费抵
35)梦绪 cash $50
36)Richard Xu check $50
37) 梁宏武 cash $50
38)赵国庆 cash $50
39)Jack Liu check $50
40)波波 cash $50
41)Zena Jiang cash。$50
43)Nancy Xu cash $50
44)钱卫忠 讲课费抵
45)Judy Jiang / 江志瑜 cash $50
46) Kitty Guo / 郭汝美 cash $50
47) Charly Chen cash $50
48) 49) Christ Fu & Shufeng He check $75
50) Hongpu Li cash $50
51) Bryon wu/ wenbing check $50
52) Alex Su cash $50
53) Banglin Zhou cash $50
54)Grace Yin Zuo 应容 cash $50
55)贺延光 讲课费抵
56)57)朱天和/Clara 金牌會員
58)叶子 cash $50
59)Patti cash $50
60)Sarah cash $50
61) 62) Yang Lu/ Jie Liu cash $75
63)PingYang cash $50
64) Mei cash $50
65) 66) 万二碧/ 彭硕荣 cash $75
67)趙驚濤 講課費抵
68)劉玫 網上支付$50
69)丁頻 白金會員
70) 蘇子 網上支付$50
71) 72) Sun Jingjing / Qi Qian 網上支付$75
73) Tony Thai cash $50
74) Simon Zhu Cash $50
75) 李小光 check $50
76)包承吉 cash $50
77) Diana Yang/杨美君 cash $50
78)Jack Lu cash $50
79)许新舟 cash $50
80)Cindy Li 北方的燕 check $50
81)82)Jonathon Ding / Junes Xie check $75
83)Jajie Li 李亚杰 cash $50
84) Dora Liang Check $50
85) Wenny Zhang. Check $50
86) Jane Zuo cash $50
87)陈琪 paypal $50
88)Liu Fong Check $50
89)Lily Zhao 赵丽杰 cash $50
90)Linda Hu 胡霞 cash $50
91)Frank Li 李启冰 讲课费抵
92)魏新成/ 大境界 cash $50
93) James Chen 陈华氢 cash $50
94)马磊 Mary Sun cash $50
95)HuaZhu cash $50
96)William Tu (天龙图腾)cash $50
97)Yung Kao cash $50
98)陳人銧 金牌會員
99)陳木松 cash $50
100)Tony Mao cash $50
101) Ray cash $50
102) 103) 賴沉影/Theresa 两人,赖医生讲课抵
104) Jodie Jun Wang 王筠 cash $50
105)106)蔡志平,Wenxia Fu 讲课费抵
107)黄水隆 cash $50
108)唐治文 cash $50
109) Wentao Zheng cash $50
110)许绍理 Charlie Xu 網付$50
111)112 潘彩月/王民軍 cash$75
補漏
113)大張
114)姜孟春 cash $50
115)116) 彭志勇Simon/杨意琼Ana check $75
117) YaYa


回頂端
 個人資料  
 
文章發表於 : 週六 9月 14, 2019 8:56 pm 
離線
大夫
大夫
頭像

註冊時間: 週日 3月 11, 2007 12:24 am
文章: 249
1)寓哥 ($50)
2)3)Jimmy王,Joy潘 (夫婦$75+$1000ck金牌會員)

10/5/2018
4)毛工 cash $50
5)Vincent Chou 周文博 cash $50
6)Christina Wu cash $50
7)蒋建良 cash $50。+11/2/18 捐款 check $300
8) 林思哲 check $50
9)10)张剑威/何盈 2人 check $75
11)蒿圣明 Shengming Hao Sam cash $50
12)Hong Chen 陈鸿钜 cash $50
13)胡庆 qing Hu check $50
14)Kitty Kwong cash $50
15)Lynn Lin cash $50
16)邱晨 cash $50
17)Tony Hsu cash $50
18)Jason Thai check $50
19)Hsin/Huang cash $50
20)钟福嘉 check $50
21)施晶 讲课费抵
22)Steven Niu cash $50
23)Howard Huo cash $50
24)James Chen 陈志明 cash $50
25)邓洁平 cash $50
26)27)Cynthia/Frank 两人 $75
28) George Yang check $50
29) Frank Ngan cash $50

10/19/2018
30) Albert Leung check $50

11/2/2018
31) 陈铭堂。 cash $50
32)Jane Wang cash $50
33)Eddie Zeng cash $50
34)许彬 讲课费抵
35)梦绪 cash $50
36)Richard Xu check $50
37) 梁宏武 cash $50
38)赵国庆 cash $50
39)Jack Liu check $50

11/9/2018
40)波波 cash $50
41)Zena Jiang cash。$50
43)Nancy Xu cash $50
44)钱卫忠 讲课费抵
45)Judy Jiang / 江志瑜 cash $50
46) Kitty Guo / 郭汝美 cash $50

11/18/2018
47) Charly Chen cash $50

11/30/2018
48) 49) Christ Fu & Shufeng He check $75
50) Hongpu Li cash $50
51) Bryon wu/ wenbing check $50
52) Alex Su cash $50
53) Banglin Zhou cash $50
54)Grace Yin Zuo 应容 cash $50
55)贺延光 讲课费抵

12/7/18
56)57)朱天和/Clara 金牌會員
58)叶子 cash $50
59)Patti cash $50
60)Sarah cash $50
61) 62) Yang Lu/ Jie Liu cash $75
63)PingYang cash $50
64) mei cash $50
65) 66) 万二碧/ 彭硕荣 cash $75
67)趙驚濤 講課費抵
68)劉玫 網上支付$50
69)丁頻 白金會員
70) 蘇子 網上支付$50
71) 72) Sun Jingjing / Qi Qian 網上支付$75

12/14/2018
73) Tony Thai cash $50
74) Simon Zhu Cash $50
75) 李小光 check $50
76)包承吉 cash $50

12/28/2018
77) Diana Yang/杨美君 cash $50
78)Jack Lu cash $50
79)许新舟 cash $50

1/04/2019
80)Cindy Li 北方的燕 check $50
81)82)Jonathon Ding / Junes Xie check $75

1/12/2019
83)Jajie Li 李亚杰 cash $50
84) Dora Liang Check $50
85) Wenny Zhang. Check $50
86) Jane Zuo cash $50
87)陈琪 paypal $50
88)Liu Fong Check $50

2/15/2019
89)Lily Zhao 赵丽杰 cash $50
90)Linda Hu 胡霞 cash $50
91)Frank Li 李启冰 讲课费抵
92)魏新成/ 大境界 cash $50

2/22/2019
93) James Chen 陈华氢 cash $50

3/8/2019
94)马磊 Mary Sun cash $50

3/29/2019
95)HuaZhu cash $50
96)William Tu (天龙图腾)cash $50
97)Yung Kao cash $50
98)陳人銧 金牌會員
99)陳木松 cash $50

4/5/2019
100)Tony Mao cash $50

5/10/2019
Scott 捐款 check $100

7/12/2019
101) Ray cash $50
102) 103) 賴沉影/Theresa 两人,赖医生讲课抵
赖医生义卖捐赠cash $200
Scott 捐款 check $100

7/26/2019
104) Jodie Jun Wang 王筠 cash $50

8/2/2019
105)106)蔡志平,Wenxia Fu 讲课费抵

8/8/2019
107)黄水隆 cash $50

8/23/2019
108)唐治文 cash $50
109)Wentao Zheng cash $50
110)附目前2019會員名單:
1)寓哥 ($50)
2)3)Jimmy王,Joy潘 (夫婦$75)
4)毛工 cash $50
5)Vincent Chou 周文博 cash $50
6)Christina Wu cash $50
7)蒋建良 cash $50
8) 林思哲 check $50
9)10)张剑威/何盈 2人 check $75
11)蒿圣明 Shengming Hao Sam cash $50
12)Hong Chen 陈鸿钜 cash $50
13)胡庆 qing Hu check $50
14)Kitty Kwong cash $50
15)Lynn Lin cash $50
16)邱晨 cash $50
17)Tony Hsu cash $50
18)Jason Thai check $50
19)Hsin/Huang cash $50
20)钟福嘉 check $50
21)施晶 讲课费抵
22)Steven Niu cash $50
23)Howard Huo cash $50
24)James Chen 陈志明 cash $50
25)邓洁平 cash $50
26)27)Cynthia/Frank 两人 $75
28) George Yang check $50
29) Frank Ngan cash $50
30) Albert Leung check $50
31) 陈铭堂。 cash $50
32)Jane Wang cash $50
33)Eddie Zeng cash $50
34)许彬 讲课费抵
35)梦绪 cash $50
36)Richard Xu check $50
37) 梁宏武 cash $50
38)赵国庆 cash $50
39)Jack Liu check $50
40)波波 cash $50
41)Zena Jiang cash。$50
43)Nancy Xu cash $50
44)钱卫忠 讲课费抵
45)Judy Jiang / 江志瑜 cash $50
46) Kitty Guo / 郭汝美 cash $50
47) Charly Chen cash $50
48) 49) Christ Fu & Shufeng He check $75
50) Hongpu Li cash $50
51) Bryon wu/ wenbing check $50
52) Alex Su cash $50
53) Banglin Zhou cash $50
54)Grace Yin Zuo 应容 cash $50
55)贺延光 讲课费抵
56)57)朱天和/Clara 金牌會員
58)叶子 cash $50
59)Patti cash $50
60)Sarah cash $50
61) 62) Yang Lu/ Jie Liu cash $75
63)PingYang cash $50
64) Mei cash $50
65) 66) 万二碧/ 彭硕荣 cash $75
67)趙驚濤 講課費抵
68)劉玫 網上支付$50
69)丁頻 白金會員
70) 蘇子 網上支付$50
71) 72) Sun Jingjing / Qi Qian 網上支付$75
73) Tony Thai cash $50
74) Simon Zhu Cash $50
75) 李小光 check $50
76)包承吉 cash $50
77) Diana Yang/杨美君 cash $50
78)Jack Lu cash $50
79)许新舟 cash $50
80)Cindy Li 北方的燕 check $50
81)82)Jonathon Ding / Junes Xie check $75
83)Jajie Li 李亚杰 cash $50
84) Dora Liang Check $50
85) Wenny Zhang. Check $50
86) Jane Zuo cash $50
87)陈琪 paypal $50
88)Liu Fong Check $50
89)Lily Zhao 赵丽杰 cash $50
90)Linda Hu 胡霞 cash $50
91)Frank Li 李启冰 讲课费抵
92)魏新成/ 大境界 cash $50
93) James Chen 陈华氢 cash $50
94)马磊 Mary Sun cash $50
95)HuaZhu cash $50
96)William Tu (天龙图腾)cash $50
97)Yung Kao cash $50
98)陳人銧 金牌會員
99)陳木松 cash $50
100)Tony Mao cash $50
101) Ray cash $50
102) 103) 賴沉影/Theresa 两人,赖医生讲课抵
104) Jodie Jun Wang 王筠 cash $50
105)106)蔡志平,Wenxia Fu 讲课费抵
107)黄水隆 cash $50
108)唐治文 cash $50
109) Wentao Zheng cash $50
110)许绍理 Charlie Xu 網付$50
111)112 潘彩月/王民軍 cash$75
補漏
113)大張 cash $50
114)姜孟春 cash $50
115)116) 彭志勇Simon/杨意琼Ana check $75
117) YaYa cash $50
118) Henry Hong Cash $50

_________________
http://www.pbase.com/cynthiaphoto


回頂端
 個人資料  
 
顯示文章 :  排序  
發表新文章 回覆主題  [ 12 篇文章 ] 

所有顯示的時間為 UTC - 8 小時


誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者: 沒有註冊用戶 和 2 位訪客


不能 在這個版面發表主題
不能 在這個版面回覆主題
不能 在這個版面編輯文章
不能 在這個版面刪除文章
不能 在這個版面上傳附加檔案

搜尋:
前往 :  
cron
POWERED_BY
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作